Dung tích bình xăng xe hyundai Elantra 2019 facelift và Tucson 2019 facelift

BẢN TUCSON 2019 FACELIFT VÀ ELANTRA 2019 FACELIFT MỚI RA MẮT NGÀY 16/05/2019 VỪA QUA. VẬY DUNG TÍCH BÌNH XĂNG CỦA NÓ THẾ NÀO ?

Dung tích bình xăng xe Elantra 2019 facelift

50 lít

Dung tích bình xăng xe Tucson 2019 facelift

62 lít

Tham khảo thêm:

giá lăn bánh xe Tucson 2019

Giá xe hyundai