Hyundai i10 2019 sedan red ( màu đỏ )

Hyundai i10 2019 sedan red ( màu đỏ )

Bản sedan i10 2 đầu, có tất cả 3 bản – 1 xe  i10 2 đầu màu đỏ bản thiếu, 1 xe i10 2 đầu màu đỏ bản đủ, 1 xe i10 2 đầu màu đỏ số tự động

Một số hình ảnh xe i10 sedan màu đỏ

i10 2 đầu đỏ

i10 2 đầu màu đỏ

i10 2 đầu màu đỏ

i10 2 đầu màu đỏ

xe i10 2 đầu màu đỏ

xe i10 2 đầu màu đỏ

xe i10 2 đầu màu đỏ

Thông số kỹ thuật xe i10 sedan

Thông số kỹ thuật xe i10 sedan

xem thêm: giá xe i10

Giá xe i10 2019