Ngay sau khi nhận được tin đặt xe Chúng tôi sẽ liên lạc cho quý khách trong thời gian sớm nhất